x
 • vervolg_milk
  More info? Mail us!  
  • Producent af mælkekølesystemer, øltankeanlæg og procestanke
  • Udkast, produktion, installation og vedligeholdelse
  • Ekspert i varmeveksling og væskelagring
  • Specialist inden for rustfrit stål
  • Globalt aktiv i over 50 lande
  • Over 70 års erfaring

Udstyr til mejerigårde

De ønsker kun det bedste til din bedrift og stræber efter at producere mælk til konkurrerende priser. Vi har præcis samme målsætning. Når det drejer sig om køling af mælk, fordyber vi os gerne i Deres specifikke behov og krav og kommer med et forslag på en passende løsning. Sammen skal vi se på, hvad der er den bedste løsning til Dem og Deres bedrift.

Hvordan vil mælken på Deres bedrift blive kølet inden længe?

TabMelktank

Mælkekøletanke

Mueller og mælkekøletanke: de er uløseligt forbundet med hinanden. Mueller mælkekøletanke danner grundlaget for vores produktudvalg og adskiller sig med hensyn til kvalitet, finish og køleegenskaber. Tankene fremstilles i Holland, er lavet af poleret rustfrit stål og kan leveres som horisontale og vertikale typer. Læs mere.

TabE-Star

Kølemaskiner

Opmærksomhed for køling af mælk er af afgørende betydning. Malkekvægholdere skal tage hensyn til strenge kvalitetskrav, effektivitet og energibesparelse. Derfor er en god kølemaskine, der udgør en del af kølesystemet, af væsentlig betydning. Mueller har udviklet HiPerForm E-star; en kølemaskine, som udmærker sig ved et yderst lavt energiforbrug. Vi leverer også Scroll-kølemaskiner. Læs mere.

TabFre-Heater

Mueller Fre-Heater®

Gratis varmt vand med Mueller Fre-Heater®. Den varme, der opstår ved køling af mælken, bortledes som regel til udeluften. Med Mueller Fre-Heater® kan De let genvinde denne varme og bruge den til – gratis – opvarmning af vand. Vand, som er særdeles velegnet til f.eks. rengøring af Deres mælkestald og mælkekøletank.

Takket være Fre-Heater® gå der altså ingen energi tabt og De kan spare betydeligt på energiregningen for Deres varmtvandsforsyning.

TabSRT

Mueller SRT-system

Mueller SRT-systemet (Single Robot Tank) er primær udviklet med henblik på at gøre Mueller mælkekøletanken egnet til brug som 'enkelt' robottanksystem. På denne måde tilbyder vi Dem løsningen til at ombygge eksisterende Mueller mælkekøletanke til en “Single Robot Tank”. Nyere Mueller mælkekøletanke, som er udstyret med en MIII-rengørings- og styreenhed, er allerede forberedt til at fungere som “Single Robot Tank”.
SRT-systemet er pladsbesparende og samarbejder fuldautomatisk med mælkerobotten. Desuden arbejder det med et selvregulerende kølesystem, som muliggør køling med en minimal mængde mælk.

TabBuizenkoeler

Rørkøler

Køling af mælken; jo hurtigere, desto bedre! En forkøler køler mælken, før den har nået tanken. Til dette formål anvendes der koldt kildevand, som strømmer i den modsatte retning af den varme mælk Bakterievækst reduceres ved at køle mælken hurtigt; dette resulterer i bedre mælkekvalitet. En fordel ved forkøling er, at der forbruges betydeligt mindre strøm (kWh). Dette indebærer en stor besparelse på Deres energiudgifter.

Vandet fra forkøleren kan anvendes som drikkevand til køerne. Således profiterer også Deres mælkekøer af forkøleren. De vil sætte pris på det opvarmede drikkevand.
TabPlatenkoeler

Mueller pladekøler

Maksimal kølekapacitet med en Mueller pladekøler. Mueller pladekøleren gør det muligt at afkøle mælken allerede før den strømmer i mælkekøletanken. Herved reduceres køletiden og virkningsgraden af Deres kølemaskine øges. De forstår: Med en pladekøler opnår De markante besparelse på deres køleudgifter.

Vigtige egenskaber:
· Fuldstændig fremstillet af rustfrit kvalitetsstål
· Clip-on pakninger (‘Nitril Sonder Snap’)
· Speciel plademønster med høj turbulensvirkning

Mueller pladekøleren er godkendt til brug af alt vand med statussen ‘velegnet som drikkevand til kvæg’ (ikke overfladevand).

Inline Heater8

Mueller Inline Heater

Mælk skal behandles med den største omhu i alle produktions-, lagrings- og bearbejdningstrin. Derfor er grundig rengøring af mælkekølesystemet af afgørende betydning. God rengøring er afhængigt af rengøringens varighed, turbulensen i tanken gennem sprøjtehovedet og vaskemidlets temperatur. Ideelt set er vandtemperaturen under rengøring cirka 45 °C. Under visse betingelser kan det være nødvendigt yderligere at opvarme skyllevandet under rengøringsprocessen for at nå den ideelle temperatur. Det kan realiseres ved hjælp af Mueller Inline Heater, som er let at montere i rengøringskredsløbet.

EN - Chiller Compact 05-2012

Kølere

Køl vandet med en køler for at opnå hurtig forkøling af mælken og lavere energiudgifter. Den hurtige køling hæmmer bakterievæksten og sørger for en bedre mælkekvalitet. Vi har tre typer kølemaskiner: Chiller Compact, Chiller Advanced og Chiller Excellent. Læs mere.

Kontakt

Mueller
Noordgang 14
7141 JP Groenlo
T: +31 88 6830000
E: info@paulmueller.com

Create Quality for Life

At Paul Mueller Company we are united by a belief that the only quality that matters is quality that works for life. With every piece of processing equipment we build, our goal is to have lasting impact. From solar milk coolers in rural Africa, to lifesaving medical technology we are making an impact across the globe.